Ліцензійна угода на використання карти NavLux

Загальні положення

Ця ліцензійна угода (далі – Угода) визначає умови використання навігаційної карти NavLux (далі – Карта), правовласниками якої є ТОВ «Луксена Софт» та ТОВ «Навіоніка» (далі – Правовласник). Будь-яка особа, яка використовує Карту у будь-який спосіб (далі – Користувач), беззастережно приймає Угоду в повному обсязі. Якщо Користувач не приймає умови Угоди в повному обсязі, Користувач не має права використати Карту в жодних цілях. Використання Карти з порушенням або невиконанням будь-якої з умов Угоди заборонене. Використання Карти на умовах і способами, не передбаченими Угодою, можливо тільки на підставі окремої угоди з Правовласником.

Права на Карту

Ця Угода не є угодою про продаж. Карта, а також усі переробки, виправлення, модифікації, доповнення, оновлення, удосконалення і пов’язана з нею технічна, експлуатаційна і/або інша документація не призначені для продажу, є і залишаються винятковою власністю Правовласника. Усі права на інтелектуальну власність (у тому числі необмежені, авторські права, комерційну таємницю, товарні знаки, та інші) є власністю виключно Правовласника. Угода не передає Користувачеві права на Карту, а лише надає обмежене право на використання, яке підлягає відміні, у разі порушення будь-якої з умов Угоди. Жодне з вказаного в Угоді не підтверджує відмову Правовласника від прав на інтелектуальну власність.

Права Користувача

Правовласник надає Користувачеві, а Користувач отримує, індивідуальне, невиняткове і таке, що відкликається обмежене право на використання Карти лише відповідно до умов цієї Угоди. Користувач може використати Карту тільки на GPS навігаторі Garmin, для унікального номера якого Правовласником наданий код реєстрації. За винятком використання в об’ємах і у способи, прямо передбаченими Угодою, Користувач не має права змінювати, дешифрувати і виконувати інші дії з Картою, з метою вилучення з неї інформації, створювати похідні твори з використанням Карти, а також здійснювати (дозволяти здійснювати) інше використання Карти. Користувач не має права поширювати Карту у будь-який спосіб і у жодних цілях.

Гарантії та обмеження відповідальності

Карта надається за принципом “як є”, без жодних гарантій, що виражені або маються на увазі, у тому числі неявних гарантій комерційної цінності і придатності для конкретних цілей Користувача. Користувач використовує Карту на свій власний ризик і несе відповідальність, у тому числі, але не виключно, за ефективність, точність і результат використання Карти. Використання Карти, за жодних обставин, не може бути підставою і/або виправданням порушення чинного законодавства, і усю відповідальність за порушення законодавства, пов’язане з використанням Карти, несе Користувач. Правовласник не гарантує відповідності Карти вимогам Користувача, а також того, що функціонування Карти буде безперервним, безпечним та відбуватиметься без помилок, і ніщо з вказаного не може бути приводом для притягнення до будь-якої відповідальності Правовласника. Правовласник не несе відповідальності за збиток, збитки або витрати (реальні чи можливі), що виникли у зв’язку з Картою, її використанням або неможливістю використання, а також будь-якої протиправної дії Користувача відносно третіх осіб, або третіх осіб відносно Користувача, пов’язаних з використанням Карти. Правовласник не несе відповідальності за неможливість самостійного встановлення Карти Користувачем.

Нові версії Карти

Правовласник залишає за собою право вносити будь-які зміни в нові версії Карти, а також змінювати системні вимоги для встановлення і використання Карти, без повідомлення про це Користувача. Правовласник не гарантує сумісності нових версій Карти з приладом Користувача. Правовласник залишає за собою право на власний розсуд змінювати терміни і умови, у тому числі і фінансові, надання нових версій Карти. Нові версії Карти можуть поширюватися з іншою ліцензійною угодою. Встановлюючи нову версію Карти, Користувач приймає умови ліцензійної угоди, що надається зі встановлюваною версією.