Конфіденційність

Загальна інформація

Зазвичай, для відвідування і роботи з даними порталом і його майданчиками (загальна назва «Портал»), не потрібно надавати персональні відомості, такі як адреса електронної пошти, ім’я, поштова адреса, номер телефону, номер кредитної картки і т.д. (загальна назва «Персональні дані»). Однак, зверніть увагу на те, що для роботи з деякими функціями і можливостями, а також для доступу до деяких розділів майданчиків необхідно вказувати Персональні дані в певних розділах Порталу.

Вказуючи Персональні дані на Порталі, Користувач повністю розуміє і дає повну і однозначну безвідкличну згоду на збір, використання та поширення зазначених Персональних даних компанією ТОВ «Луксена Софт», відповідно до положень і умов, зазначених у цьому Положенні про Конфіденційність.

Користувач має право не вказувати Персональні Дані на Порталі, в разі незгоди з Положенням про Конфіденційність. Крім того, компанія ТОВ «Луксена Софт» залишає за собою право змінити або відкоригувати Положення про Конфіденційність у будь-який час без попереднього повідомлення. Зміни набирають чинності з моменту розміщення нової версії документа на Порталі. Причиною для зміни Положення про Конфіденційність може служити, зокрема, зміна чинного законодавства, істотна зміна обставин та ін.

Дані про місцезнаходження

Під час користування програмою NavLux Android ми можемо збирати інформацію про Ваше точне географічне місцезнаходження, якщо на приладі включена інтернет передача данних. Цю інформацію ми жодним чином не персоналізуємо, а використовуєму тільки для того, щоб надавати Вам точнішу інформацію про трафік на дорогах. Поки що функція трафіку працює лише на платформі Garmin.

Доступ до ідентифікаційних данних приладу

Для того, щоб Ви могли бути впевненим, що куплена Вами Android ліцензія використовується тільки Вами ми привязуємо її до уникального ідентифікатора Вашого приладу. Для цього нам потрібний Ваш дозвіл на доступ до унікальних данних приладу.

Збір Персональних даних та інших відомостей про користувачів

Компанія ТОВ «Луксена Софт» здійснює збір Персональних даних тільки у тих випадках, коли це необхідно для підтримки працездатності однієї або декількох запитаних можливостей, або для того, щоб надати Користувачеві доступ до наших продуктів і послуг. Збір даних буде здійснюватися лише законними та відкритими способами. Вікна обов’язкового введення Персональних даних на Порталі відзначені за допомогою значка * або аналогічного значка.

Використання та надання Персональних даних

Робота з персональними даними, наданими компанії ТОВ «Луксена Софт» на Порталі, ведеться з дотриманням чітких правил. При відправці повідомлень електронною поштою, відгуків/запитів, компанія ТОВ «Луксена Софт» робитиме запит імені та адреси електронної пошти Користувача. Компанія ТОВ «Луксена Софт» також залишає за собою право використовувати дану персональну інформацію виключно з метою задоволення запиту/реєстрації, відгуку Користувача.

Якщо Користувач розмістить замовлення через Портал компанії, компанія ТОВ «Луксена Софт» використовуватиме особисту інформацію Користувача виключно для виконання зобов’язань перед ним.

Якщо Користувач надає відгуки/рекомендації з персональними даними, ця інформація може бути використана компанією для поліпшення її продуктів, функціонування Порталу, надання якісніших послуг і може бути передана нашим співробітникам для проведення відповідних робіт з досягнення зазначених цілей.

Видалення Персональних даних

У разі, якщо Персональні дані більше не використовуються для цілей, зазначених вище в розділі «Використання та надання Персональних даних», компанія ТОВ «Луксена Софт» зобов’язується вжити можливих і необхідних дій для видалення/знеособлення Персональних даних користувача після закінчення встановленого Компанією ТОВ «Луксена софт» періоду часу.

Поширення Персональних даних

Компанія ТОВ «Луксена Софт» може поширювати Персональні дані тільки у випадках, прямо визначених у даному Положенні про конфіденційність.

Персональні дані, отримані через Портал, можуть бути передані третім особам або підприємствам, установам, організаціям, або поширені інакше лише в цілях, зазначених у цьому Положенні про конфіденційність.

Крім того, Персональні дані можуть бути поширені у таких випадках: за згодою користувача; за запитом суду, правоохоронних чи інших органів державної влади і управління; у межах виконання зобов’язань перед особою, що розмістила Персональну інформацію, або інших правовідносин з нею.

Персональні дані підлягають захисту відповідно до Законів України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про інформацію» та іншого чинного законодавства України.

Якість і Оновлення Персональних даних

Компанія ТОВ «Луксена Софт» зобов’язується вживати правомірних заходів для того, щоб збирати від Користувача точні та актуальні Персональні дані. При цьому користувач несе відповідальність за повноту та актуальність усіх Персональних даних, що надаються ним. Якщо ж Користувач встановить, що надані Персональні дані є неточними або застарілими, він може письмово повідомити про це компанію ТОВ «Луксена Софт» для внесення змін до Персональних даних, або оновити дані самостійно у своєму обліковому записі. Інформація про те, яким чином можна направити обгрунтований запит щодо перевірки, зміни, видалення Персональних даних та на внесення до них змін, надається при розміщенні Персональних даних на Порталі або за запитом особи, яка розмістила Персональні дані.

Захист

Персональні дані Користувача будуть надійно захищені компанією ТОВ «Луксена Софт» від несанкціонованого доступу за допомогою відповідних технологій та внутрішніх процедур.